ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   


   

***ประกาศรายผลสอบตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 18-05-2565    
***ประกาศรายผลสอบตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 12-05-2565    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 12-05-2565    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 09-05-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 03-05-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 02-05-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นายช่างเทคนิค" 29-02-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นักกิจกรรมบำบัด" 27-02-2565    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นักกิจกรรมบำบัด" 22-04-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นายช่างเทคนิค" 22-04-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 5-04-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค 5-04-2565   


***ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 02-02-2565  
***รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 02-02-2565  
***ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 3-11-2564  
***ประกาศแผนเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์ 28-10-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ e-bidding 19-03-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธี e-bidding 16-03-2564  
***รพ.ควนขนุนประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 04-02-2564  

                                                                                           ดูทั้งหมด