ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Work In งานห้องผ่าตัด

- การปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดในการผ่าตัดคลอด
- การป้องกันการเกิดภาวะ Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis
- การส่งผู้ป่วยเพื่อมารับการผ่าตัดกรณีผู้ป่วยใน
- แนวปฏิบัติการทำ Mark site ก่อนการผ่าตัด
- การแลกเปลี่ยนเวรย้อนหลัง
- เรื่องแนวทางการรับ set case ผ่าตัดนอกเวลาราชการ
- การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า
- แนวทางการรับรู้ป่วยแผลติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด
- มาตรการป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
- การกำหนดอัตรากำลังในทีมผ่าตัด
- การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด
- แนวทางการจัดตารางเวรงานห้องผ่าตัด
- แนวทางปฏิบัติกรณีหัวหน้าทีมผ่าตัดลาฉุกเฉิน
- แนวทางการตามทีมผ่าตัดนอกเวลาราชการ
- ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนของงานห้องผ่าตัด
- แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อผ่าตัดไม่พร้อม
- การตรวจสอบความปลอดภัยผู้ป่วยจากการผ่าตัด