ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Work In งานชันสูตร

- แนวทางปฏิบัติ Direct antiglobulin test
- แนวทางปฏิบัติ Indirect antiglobulin test
- แนวทางปฏิบัติ การจ่ายโลหิตให้ผู้ป่วย
- แนวทางการตรวจ Anti-HIV วิธี Rapid  Test Determine
- แนวทางการตรวจ Anti-HIV วิธี Rapid  Test (Wondfo)
- แนวทางการตรวจ RPR
- แนวทางการตรวจ pregnancy test
- แนวทางการตรวจ Methamphetamine
- แนวทางการตรวจ THC
- แนวทางการตรวจ Morphine
- แนวทางการตรวจ Dengue NS1
- แนวทางการตรวจ Dengue lgG/lgM
- แนวทางการตรวจ Anti-HIV วิธี Rapid Test(SD Bioline)
- แนวทางการใช้เครื่อง Cobas e 411
- แนวทางการตรวจ Rheumatoid Factor
- แนวทางปฏิบัติ Compatibility test
- แนวทางปฏิบัติ การตรวจ ABO grouping
- แนวทางปฏิบัติ การตรวจหมู่โลหิตระบบ Rh
- การย้อมสีเซลล์ด้วยวิธี Papanicolaou stain
- วิธีการเตรียมสไลด์Non-GYN
- รับการสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
- วิธีการเก็บ ขอยืมและคืนสไลด์
- วิธีการเตรียม 0.5% acid alcohol
- การใช้เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
- การเตรียมสเมียร์เลือด
- การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
- การตรวจ Venous clotting time
- การตรวจ Bleeding Time
- การตรวจ ESR
- การตรวจ LE cell
- การตรวจ DCIP
- การใช้เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ DL-Bt64
- การย้อม Acid fast stain โดยวิธี Kinyoun
- การตรวจและการย้อมสี gram stain
- การตรวจหาเชื้อราด้วยวิธี KOH
- การตรวจ  Wet smear
- แนวทางการตรวจ HBsAg
- แนวทางการตรวจ HBsAb
- แนวทางการตรวจ HBsAb
- แนวทางการตรวจ Anti-HCV
- แนวทางการตรวจ Syphilis
- แนวทางการตรวจ Scrub typhus
- แนวทางการตรวจ Leptospirosis
- แนวทางการตรวจ Salmonella typhi
- แนวทางการตรวจ stool exam
- แนวทางการตรวจ stool Occult Blood
- แนวทางการตรวจ Urine analysis
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Glucose
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Urea Nitrogen
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Creatinine
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Uric acid
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Cholesterol
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Triglyceride
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก HDL
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Total Protein
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Albumin
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Total bilirubin
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Direct Bilirubin
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก (AST)
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก (ALT)
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Alkaline Phosphatase
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก ELECTROLYTE
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Carbon Dioxide
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Hemoglobin A1c
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Ketone
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Lactate
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Accu- check Performa
- การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก Micro-bilirubin