วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลควนขนุนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลอนุรักษ์พลังงาน และ Green & Clean Hospital

 ***สำนักงานสาธารณสุขจ.พัทลุงรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี21-02-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25-01-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22-01-2561 
***
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11-01-2561 
***
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29-12-2560 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกเป็น พกส. 22-12-2017
***
สสจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข13-12-2017  

***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ 14-2-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 
***รพ.ควนขนุนประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 15 รายการ 8-2-2561 
***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 26-1-2561 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อโคมไฟผ่าตัด 23-1-2561 
***
รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อยา 23-1-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560
 

***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 รายการ
 4-1-2560 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น 4-1-2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนธันวาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างห้องชันสูตรเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2560 

***
ยกเลิกประกาศประกวดราคา 2 รายการ 29-12-60
***ยกเลิกประกาศประกวดราคา 1 รายการ 29-12-60 
***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า 22-12-2560 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อยา Salmeterol 22-12-2560

***สรุปข้อมูลการจัดซื้อแต่ละรายการ ประจำปีงบประมาณ2561
 
***สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ2560
***รายงานแผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ2561
 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 30-11-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ประจำปี 2561 24-11-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปี 2561 24-11-2560 
***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 09-11-2560
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 20-10-2560 
***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 20-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561 18-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 18-10-2560  

                                                                                                             ดูทั้งหมด