***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นวก.การเงินและบัญชี 09-03-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 06-03-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03-02-2561 
***
สำนักงานสาธารณสุขจ.พัทลุงรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี21-02-2561 

***ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย 31-05-2561
***
รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 22-05-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 

***ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 26-3-2560 
***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก12-3-2561
***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ 14-2-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 
***รพ.ควนขนุนประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 15 รายการ 8-2-2561 
***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 26-1-2561 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อโคมไฟผ่าตัด 23-1-2561 
***
รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อยา 23-1-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560
 

***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 รายการ
 4-1-2560 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น 4-1-2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนธันวาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างห้องชันสูตรเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2560 


                                                                                           ดูทั้งหมด