ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลควนขนุนเชิญคณะทำงานกิจกรรมอนุกรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดำเนินโครงการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน