วันที่ 16 ก.ย. 62 นายแพทย์โมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุนและคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสุขภาพ นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน และเจ้าหน้าที่ ณ.คลินิกรักษ์สุขภาพ และรับฟังผลตรวจโดย นายแพทย์จารุวิทย์  บุษบรรณ อายุรแพทย์โรคหัวใจ

checkup