ันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30น. นายแพทย์โมทน์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน นำคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาของโรงพยาบาลควนขนุน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงพยาบาลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562