รายงานงบการเงินโรงพยาบาลควนขนุน


*** รายงานงบการเงิน ณ กันยายน 2565